Zarządzanie Nieruchomościami Biuro
Doradcze Danuta Falkowska
Ściegiennego 25/2
70-354 Szczecin
Nr tel. Zarządcy:
91 434 10 09
Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa Park Leśny przy ul.Grabowej 1,3,9,11 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa Park Leśny przy ul. Kopalnianej 16,18,20,22,24 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa Park Leśny przy ul. Kopalnianej 26,28,30,32,34 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa Park Leśny przy ul. Grabowej 5,7,13,15,17,19 w SzczecinieWspólnota MIeszkaniowa przy ul. Ściegiennego 25,25A
Wspólnota Mieszkaniowa Tarasy Manhattanu przy ul. Kadłubka 42
Wspólnota Mieszkaniowa Kamienica Nova przy ul. M. Langiewicza 28 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa Dębowy Skwer przy ul. Dembowskiego 9 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wiśniowy Sad w Szczecinie